ZAREGISTRUJTE SE NA ODBĚR INFO. E-MAILŮ

 

Naše heslo je jednoducho.rýchlo.kvalitne.

Našim cieľom je prinášať na trh kvalitné a inovatívne produky pre domácich miláčikov. Naše heslo je kvalita produktov a zákazníckej podpory, ktorú poskytujeme. Je to naša vášeň . Vaša spokojnosť s produktom a servisom je meradlom nášho úspechu!


Veškeré reklamace je třeba doručit na adresu:

blue gray, s.r.o. / PetPark

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

Slovensko

tel: +421 - 048 38 10 311 Žádáme Vás, abyste při reklamaci postupovali podle níže uvedeného postupu, jinak nemusí být reklamace přijata a (nebo) vybavená ve stanovené lhůtě.


 

ZÁRUČNÍ LHŮTY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Záruční lhůta na výrobky v nabídce na stránkách www.pet-park.cz, pokud není uvedeno jinak, je 24 měsíců od data prodeje.

Při uplatnění reklamace je odběratel povinen doručit reklamované zboží čisté a mechanicky nepoškozené, v originálním balení spolu s kopií dokladu o zaplacení do společnosti blue gray, s.r.o., Kremnička 47/A, 97405 Banská Bystrica.

Zákazník hradí poštovné k přepravě reklamovaného zboží.

Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. Zaslání zboží zpět k zákazníkovi hradí společnost blue gray, s.r.o. prostřednictvím kurýrní služby. Pokud se jedná o vrácení zboží, odběratel uvede číslo bankovního účtu, kam mají být prostředky poukázáné.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží je možné vrátit do 30 dnů od jeho převzetí. Zboží nesmí být poškozeno.

Odběratel uvede při posílání zásilky i číslo bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány. Pokud je to možné, prosíme zákazníky i o uvedení příčiny vrácení zboží. Zákazník nese veškeré náklady spojené s dopravu zboží (poštovné).

Nepřebíráme si zásilky s dobírkou.

Pokud se zákazník rozhodne vrátit zboží po 30 denní lhůtě, blue gray, s.r.o. uhradí 100% hodnotu zboží pouze pokud je zboží nerozbalené z původního obalu.

SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ K VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od doručení reklamovaného zboží společnosti blue gray, s.r.o.. Společnost blue gray, s.r.o. si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat na opravu výrobci, na dobu nezbytně nutnou k této opravě.

Společnost blue gray, s.r.o. nenese odpovědnost a nebude plnit podmínky stanovené pro záruční reklamace při poruchách zbůsobených nekvalifikovanou obsluhou, použitím neoriginálního nebo repasovaného spotřebního materiálu, neodborným zásahem do zařízení nebo při jiném porušení záručních podmínek, které zjistí servisní technik prodávajícího. Zároveň se odběratel zavazuje uhradit společnosti blue gray, s.r.o. veškeré náklady spojené s případním odstraněním takové závady, která nebyla kvalifikována jako záruční.Veškeré reklamace je třeba doručit na adresu:

blue gray, s.r.o. / PetPark

Kremnička 47/A

97405 Banská Bystrica

Slovensko

tel: +421 - 048 38 10 311


 

Loading...